Segons les necessitats de l’alumne, farem un pla de treball individualitzat que tindrà com a objectius:

  • El reforç lectoescriptor i de comprensió lectora, imprescindibles per entendre allò que llegim quan estudiem una assignatura.
  • El control de la disgrafia i de l’omissió, substitució i inversió de lletres i/o síl·labes. Fem èmfasi en l’escriptura correcta de les paraules.
  • El treball acadèmic: fem els deures i planifiquem els exàmens.