Es tracta d’una prova dirigida a persones majors de 18 anys que volen obtenir el graduat en ESO.

El curs es divideix en tres mòduls:

  • Mòdul 1: Àmbit social. La durada és de 100 hores.
  • Mòdul 2: Àmbit cientificotecnològic. La durada és de 175 hores.
  • Mòdul 3: Àmbit de la comunicació. La durada és de 108 hores.

El curs inclou tot el material necessari, les classes i les tutories.