Acadèmia reforç escolar que ofereix atenció personalitzada a alumnes de preescolar, primària, ESO i batxillerat.

Treballem amb classes individuals i/o amb grups reduïts de màxim 4 alumnes, mitjançant un pla de treball adaptat a les necessitats i nivell de cada persona.

Preescolar ( a partir de P4).

Lectoescriptura bàsica (lletra de pal i lletra lligada) , matemàtiques ( els nombres, operacions bàsiques i càlcul mental) i anglès (speaking) per als més petits!

Primària.

Fem reforç escolar d’assignatures concretes i/o reforç general, en funció de les necessitats de l’alumne, amb especial èmfasi en la lectoescriptura, la comprensió lectora i el càlcul.
La nostra metodologia es basa en un Pla de Treball Individualitzat, on es defineix què treballarem i com. L’objectiu serà doble: superar amb èxit el curs acadèmic i adquirir hàbits d’estudi, motivant l’alumne i oferint les pautes necessàries per aprendre a organitzar-se de manera efectiva.

ESO.

Reforcem les matèries on l’alumne presenta més dificultats i/o fem reforç general de tot el curs.
A través del Pla de Treball Individualitzat, ajudem a l’alumne a que aprengui a estudiar, a organitzar-se i ser autònom. La reeducació dels hàbits de treball, amb el recolzament de les tècniques d’estudi, seran la clau de l’èxit.

 

Batxillerat.

Oferim reforç general o d’assignatures concretes, per alumnes de primer i segon de batxillerat, en tos els àmbits: científic, tecnològic i humanístic.

En aquest nivell implantarem hàbits de treball orientats no només a superar el batxillerat, sinó també a futurs estudis, ja siguin universitaris o de cicles formatius.

Orientem el Treball de Recerca (TDR) i, aquells alumnes que ho desitgin,  podran realitzar classes intensives per preparar les PAU.

Selectivitat

Classes per a totes les modalitats de batxillerat (humanístic, científic i tecnològic) tant de matèries troncals com d’específiques.


 

A El Clip podràs fer reforç escolar de qualsevol assignatura.
En funció de la teva situació t’ajudarem a aprendre a estudiar o a comprendre les assignatures.

  • Treball diari del que s’ha estudiat a classe i ajuda en els deures.
  • Resolució de dubtes.
  • Preparació dels exàmens.
  • Motivació constant de l’alumne.
  • Supervisió de treball diari, assegurant portar els quaderns ordenats, nets i complets.
  • Millora de les tècniques d’estudi: millora de la comprensió lectora, tècniques per a l’elaboració de textos, resums, esquemes, …