Oferim un seguiment específic per alumnes amb TDA / TDAH, treballant en grups molt reduïts i/o classes individuals. Els objectius especificats al pla de treball individualitzat es basaran en:

  • Aconseguir autonomia organitzativa: agenda actualitzada, planificació d’exàmens, control de les dates d’entrega de treballs, elaboració pròpia d’horaris i plannings…
  • Augmentar la capacitat de concentració, eina necessària per treballar adequadament. Es prestarà especial atenció a la comprensió lectora.
  • Millorar els resultats acadèmics d’una assignatura concreta o de totes en general

Sabem que gran part de l’èxit acadèmic depèn del estat emocional de la persona. En aquest sentit, treballem perquè l’alumne estigui motivat i vulgui superar-se dia a dia!